سال تحصیلی از اکتبر ۲۰۲۰ شروع شده و تا ژوين ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت

شهریه سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ مدرسه مبنا


۲۵ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۱:۵۸
۶۱۴


لیست شهریه

پایه/کلاس  بریتانیا سایر کشورهای اروپایی آمریکای شمالی و کانادا آمریکای جنوبی خاورمیانه آسیا اقیانوسیه
اول تا ششم ابتدایی/کل دروس ۴۰۰پوند ۴۰۰پوند ۴۵۰دلار آمریکا ۲۰۰یورو ۳۰۰یورو ۲۰۰یورو ۴۰۰پوند
اول تا ششم ابتدایی/قرآن+فارسی+هدیه ها ۲۰۰پوند ۲۰۰پوند ۲۵۰دلار آمریکا ۱۰۰یورو ۱۵۰یورو ۱۰۰یورو ۲۰۰پوند
اول تا ششم ابتدایی/تک درس ۱۰۰پوند ۱۰۰پوند ۷۵دلار آمریکا ۳۵یورو ۱۰۰یورو ۳۵یورو ۱۰۰پوند

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.