تشخیص و کمک به اعتلای وضع تدریس

کودکان ما در هرجای دنیا می‌توانند از تعاملات سازنده ی یکدیگر بهره بگیرند

افتخار ما این است که آموزشی اثر بخشي داریم


۱۵ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۲۴
۴۱۳


افتخار ما این است اموزشی اثر بخشي داریم چون به خوبی از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده آگاهیم

 بطور کلی چهار دلیل اصلی برای ارزشیابی آموزشی وجود دارد:

      تشخیص و کمک به اعتلای وضع تدریس
      کمک به تصمیم گیری مسئولان در مورد مدرسان
      کمک به دانش آموزان
      تدارک ضوابطی در مورد تحقیق در زمینه تدریس
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.