تشخیص و کمک به اعتلای وضع تدریس

کودکان ما در هرجای دنیا می‌توانند از تعاملات سازنده ی یکدیگر بهره بگیرند

افتخار ما این است که آموزشی اثر بخشي داریم


۱۵ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۸:۰۱:۰۳
۸۱۷


افتخار ما این است که آموزشی اثر بخش داریم چون به خوبی از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده آگاهیم

 بطور کلی چهار دلیل اصلی برای ارزشیابی آموزشی در مدرسه مبنا وجود دارد:

  •       تشخیص و کمک به اعتلای وضع تدریس
  •       کمک به تصمیم گیری مسئولان در مورد مدرسان
  •       کمک به دانش آموزان
  •       تدارک ضوابطی در مورد تحقیق در زمینه تدریس
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.