روز جهانی تنوع فرهنگی، گفتگو و توسعه


۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۷:۰۱:۳۷
۴۳۱


هدف از نام‌گذاری چنین روزی شناخت بیشتر ارزش‌های تنوع فرهنگی و درک آنها جهت ارتقای مهارت‌های خود در زمینه "چگونه با هم زیستن" است.

در این ارتباط، معاهده بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ماده‌های حقوقی اشاره دارد، از جمله:

آموزش کیفی حقّ همه است


•    همه حقّ استفاده از آموزش‌هایی را دارند که در آن هویت‌های فرهنگی آنان به رسمیت شناخته شده‌است و به آن احترام گذاشته می‌شود. 
•    همه افراد حقّ دارند زندگی فرهنگی خود را به گونه‌ای که مایلند بسازند و فعالیت‌های فرهنگی ای متناسب با آن و به سلیقۀ خود اختیار کنند، تا جایی که به حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر لطمه‌ای وارد نشود.

در واقع حقوق فرهنگی بخشی مهّم از حقوق بشرند. این حقوق جهانی است و از حقوق بشر جدایی‌ناپذیر و در ارتباطی تنگاتنگ با آن می‌باشد. لازمۀ شکوفا‌شدن تنوع خلاق، تحقق بی‌چون و چرای حقوق فرهنگی است.

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.