علوم پنجم

رمز گشایی(علوم پنجم)


۲۴ دی ۱۳۹۹ / ۲۳:۱۲:۲۰
۰سلام دخترای عزیزم به این لینک بروید.smiley.https://www.mabna-tazkieh.com/site/content/46119

تکلیف:wink

►کاربرگ تفکری 8

صفحه 40جزوه وارسال عکس از مراحل کار ونتیجه آن.►

مهلت ارسال:تا دوساعت قبل از کلاس روز یک شنبه

منتظر دیدارتان هستمheartheart